Fashion for help

Druhá šance pro oděvy

ffh header new
agsdi-check-circle

Podpora
regionálních institucí

agsdi-check-circle

Fashion
boxy

agsdi-check-circle

Provoz
chráněných dílen

agsdi-check-circle

15 prodejen
v ČR

agsdi-tshirt

18k kg vytříděného oblečení za měsíc

agsdi-delete

3% odpadovost
měsíčně

agsdi-hospital

> 70 % zaměstnanců
má zdravotní omezení

agsdi-gift-heart

1 % tržeb měsíčně darujeme charitě

O nás

Společnost Broome s.r.o. byla založena v roce 2013. Od roku 2018 jsme firma registrovaná na chráněném trhu práce a v současné době u nás našlo zaměstnání přibližně 80 osob, z toho je cca více než 70 % osob s různým zdravotním omezením, postižením nebo sociálním vyloučením.

V Bystrém u Poličky máme vlastní třídírnu použitého textilu, kde zaměstnáváme 20 lidí, z toho více než 50 % je zdravotně nebo sociálně znevýhodněných. Třídírna vznikla v rámci projektu Broome – Druhá šance pro oděvy, reg.č.: CZ.06.2.58/0.0/15_010/0000230 a byla spolufinancována Evropskou unií.

Při výběru zaměstnanců pro naši síť prodejen Fashion for help spolupracujeme jak s Úřadem práce pro dané město, tak se společností Focus, s organizací Charita Polička, Květná zahrada z.ú., Ústav sociální péče Bystré apod.

Váš FFH

Fashion boxy

Fashion for help – Fashion box

Náš Fashion box najdete na každé naší prodejně. Můžete k nám donést již nepotřebné čisté a nepoškozené oblečení, bytový textil, boty i hračky.

My zboží svezeme na naši třídírnu, vytřídíme a pustíme znovu do oběhu nebo ekologicky zlikvidujeme.

Každý týden krabici vybíráme, aby se věci nekupily.

Věrnostní program

Použitím věrnostní karty u nákupu na libovolné prodejně společnosti BROOME s.r.o. získá zákazník na kartu body ve výši útraty (1 Kč = 1 bod). Po nasbírání 2.000 bodů obdrží zákazník slevový kupon na další nákup ve výši 200 Kč. V případě, že u nákupu zákazník překročí 2.000 Kč, tzn. 2.000 bodů, částka nad, se převádí k získání dalšího kuponu (např.: 1.900 bodů + nákup 200 bodů = 2.100 bodů – 2.000 bodů za slevový kupon = 100 bodů na další kupon). Změna věrnostní akce vyhrazena.

Aktuální znění podmínek akce vždy naleznete na tomto místě.

  • Souhlas je platný po dobu využívaní našich doplňkových marketingových služeb (zejména pod dobu Vaši účasti v našem věrnostním programu) a následujících 10 let po posledním využití takových služeb anebo nákupu u naší společnosti, při kterém byly použity Vaše údaje.
  • Naše společnost nikdy neposkytuje osobní údaje svých zákazníků třetím osobám pro jejich marketingové anebo jiné obchodní aktivity. Vaše osobní údaje bude naše společnost zpracovávat automatizovaně i manuálně jen za pomocí vlastních zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří pro nás technicky zajišťují poskytování doplňkových marketingových služeb.
  • Bližší informace související se zpracováním Vašich osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů návštěvníků těchto webových stránek.

Znění souhlasu:

Souhlasím, aby společnost BROOME s.r.o., IČ: 29316928, se sídlem Sulkovská 481, 569 92 Bystré zpracovávala mé osobní údaje pro doplňkové marketingové služby. Uděluji souhlas se zpracováním mých údajů v rozsahu a způsobem níže uvedeným.

 

  • Na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytli při registraci (jméno, příjmení, PSČ, telefon, e-mail), informace o nakoupeném zboží (číslo Vaší věrnostní karty, datum nákupu, typ a množství nakoupeného zboží, kupní cena zaplacena za zboží), informace o nárocích na slevy.
  • Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem vedení Vašeho věrnostního konta a přiznávání příslušných výhod, zasílání informací o aktuálních akcích.
  • Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování údajů, které bylo provedeno před odvoláním souhlasu.
Věrnostní karta Fashion for help

Podporujeme

vu vysoke myto
domov na zamku bystre
VUS olesnice e1636649931224
domov bystre
nadacni fond manzelu pokornych
Fashion box

Finančně jsme podpořili hendikepovanou Moniku Váchovou, aby si mohla pořídit vlastní Swiss Truck a s malou Soničkou vyrazit do terénu. My ostatní na fotce jsme se společně podíleli na financování.

Finančně jsme podpořili Radimka, aby mohl ujet od svých zdravotních komplikací.

Podporujeme Radimka

Akce

V tuto chvíli nejsou žádné nadcházející akce.